เรื่อง : ชนะเลิศการแต่งกลอนในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 10 ระดับประเทศ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศการแต่งกลอนในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 10 ระดับประเทศ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 07 มีนาคม 2562 (11:48 น.)   เข้าชม 433