เรื่อง : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู 29 พฤศจิกาคม 2563 (13:57 น.)   เข้าชม 169