เรื่อง : กลุ่มสาระฯภาษาไทย ร่วมตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

กลุ่มสาระฯภาษาไทย ร่วมตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 05 ธันวาคม 2565 (21:22 น.)   เข้าชม 70