ภาพกิจกรรม


สุนทรภู่สู่วันภาษาไทย
29 กรกฏาคม 2563 (20:58 น.)   เข้าชม 25
ต้อนรับผู้อำนวยการ สพม.31
21 มีนาคม 2563 (12:26 น.)   เข้าชม 62
ทำบุญเลี้ยงพระ อาคาร 3
17 มีนาคม 2563 (18:59 น.)   เข้าชม 49
เปิดบ้านบุญวัฒนา Open House
09 กุมภาพันธ์ 2563 (19:18 น.)   เข้าชม 75
เอกมณีรัตน์ 2562
18 กันยายน 2562 (20:35 น.)   เข้าชม 130
สุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ประจำปี 2562
25 กรกฏาคม 2562 (22:12 น.)   เข้าชม 130
วันสุนทรภู่
27 มิถุนายน 2562 (22:17 น.)   เข้าชม 174
ค่ายเยาวชนนักพูดสัญจร ครั้งที่ ๑๑
ค่ายเยาวชนนักพูดสัญจร ครั้งที่ ๑๑กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
07 มีนาคม 2562 (15:13 น.)   เข้าชม 248